Klien grèj
Diny van Oostrum
(uitverkocht)

De liefde voor het landleven, de natuur en de dieren vormde de inspiratiebron voor Klien grèj, een gedichtenbundel die tot stand kwam onder de vleugels van de Historische Kring Land van Cuijk. De bundel heeft het formaat A5, bevat 55 gedichten in het dialect van Gassel en Beugen en is ruim voorzien van toepasselijke illustraties. Met een feilloos gevoel voor de schoonheid van het kleine zijn de wondertjes van de natuur en het intieme leven op het platteland erin vastgelegd. De overture van de bundel, het gedicht Vruute, won in 2004 de Brabantse dialectpenning.

Andries Nielen, Brabantse emigrant, zakenman, wereldreiziger, fotograaf
Piet van de Weijenberg &
Jan Veekens

Te koop voor €10 via penningmeesterhklc@hotmail.nl

Andries Nielen emigreerde in 1867 op zeventienjarige leeftijd naar Amerika. Na een succesvol zakenleven wijdde hij zijn leven aan wereldreizen en fotografie van streken en situaties waar vaak nooit eerder een fotograaf een stap had gezet. Tussen 1905 en 1930 kwam hij regelmatig terug naar het Land van Cuijk, zijn geboortestreek. De vele (soms door Japanse kunstenaars ingekleurde) foto’s daarvan geven ons een unieke kijk op het leven in die tijd. Zijn meer dan 30.000 werden sindsdien gebruikt in schoolboeken, het wereldwijde tijdschrift National Geographic Magazine en door de Amerikaanse overheid, en nu ook voor een uitgebreid fotoboek. Inwoners van plaatsen als Haps, Boxmeer, Oeffelt, Mill, Wanroij, maar ook Uden, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en talloze andere plaatsen krijgen in dit boek een gezicht. Zo is dit unieke erfgoed voor de toekomst bewaard.

Land van Cuijk,
33 dorpen en één stad
Rien van den Brand &
Harm Douma
(2002, uitverkocht)

Ter ere van het 25-jarig bestaan publiceerde onze vereniging dit standaardwerk voor de Land van Cuijkse geschiedenisliefhebber. 400 pagina’s vol uitvoerige verhalen, kaarten en foto’s vertellen de lezer niet alleen over de gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis van ons gebied, maar ook de interessante dorpsgeschiedenissen van het Land van Cuijk inclusief Neerloon. Een boekwerk dat zowel voor als na verschijning geen weerga heeft gekend en in elke boekenkast thuishoort.

Een geschiedenis van Wanroij
Martien Mahler
(2022, uitverkocht)

De dorpsgeschiedenis van Wanroij werd door Martien Mahler samengevat in een 228 bladzijden tellend boek. Het dorp, dat een tijd lang een zelfstandige gemeente vormde, is sinds de eerste vermelding in de late Middeleeuwen sterk gegroeid. In het boek wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van o.a. de agrarische sector, het religieuze leven en het dorpsleven in isolement dat ook Wanroij tot in de jaren ’60 typeerde.