Tijdschrift MERLET

Omslag kwartaalblad Merlet
Omslag Merlet
2017 nummer 1

Het eigen tijdschrift MERLET
Per lidmaatschap ontvangt men een exemplaar van MERLET.

MERLET verschijnt 4 maal per jaar.

In dit tijdschrift staan vele, door deskundigen geschreven, artikelen over de geschiedenis van het 'Land van Cuijk', met een breed scale aan onderwerpen.

In het middenkatern bevindt zich de rubriek ACTIEF, waarin een terugblik op de gehouden excursies en lezingen.
Tevens vermelding van de nog te houden excursies en lezingen en meldingen van het bestuur.
(U vindt de inhoud van deze rubriek ook op deze website bij 'Actuele informatie & programma').

© Alleen in overleg met de redactie is het toegestaan artikelen, of delen daarvan, over te nemen of te reproduceren, in welke vorm dan ook.

Redactie Merlet
Redactie: Jan Veekens
Pierre Arts
Uitgave: Historische Kring Land van Cuijk
ISSN 1384-3508
Redactieadres: Vianenstraat 44
5342 AJ Oss
tel.: 0412-626591
e-mail: janveekens@hetnet.nl

Vorige jaren Laatst gewijzigd: 14-dec-2020 Uitgavn