Jaarlijkse activiteiten

Lezingencyclus
De Historische Kring 'Land van Cuijk' organiseert per jaar een aantal lezingen betrekking hebbende op de geschiedenis van het 'Land van Cuijk'.

Voor elk onderwerp wordt een deskundige uitgenodigd en sommige lezingen kunnen vergezeld gaan van het tonen van dia's, fotoexposities enz.

De lezingen worden altijd gehouden in accomodaties binnen ons kringgebied.

Excursies
Per jaar worden er enkele excursies georganiseerd naar plaatsen in ons kringgebied die voor de geschiedenis van het 'Land van Cuijk' belangrijk zijn.
Soms worden ook excursies naar plaatsen buiten dit gebied gehouden.

De leden gaan met eigen vervoer, of carpoolend, naar de excursieplek. Daar krijgen we dan een rondleiding van een plaatselijke deskundige.

Eenmaal per jaar wordt er een busexcursie georganiseerd naar belangrijke historische plaatsen in Nederland, en soms naar de buurlanden Duitsland en België.
Deelnemers hieraan betalen zelf een gedeelte van de kosten.

Vergaderingen
Eenmaal per jaar vindt er een algemene jaarvergadering plaats.

Berichtgeving
Ruime tijd van tevoren worden onze leden aangeschreven betreffende alle activiteiten.


Doelstellingen Laatst gewijzigd: 25-apr-2006 Actueel