Actuele informatie & programma

InhoudsopgaveWe zien terug naar:

Kleef

Zaterdag 26 september 2018:
Op deze dag zijn we het nieuwe seizoen begonnen met een excursie naar Kleef.
Onder een mooi najaarszonnetje werden we opgewacht door Martin van Mensvoort bij de parkeerplaats van de Tiergarten net tegenover de schitterende tuinen die door Maurits van Nassau in het midden van de 17e eeuw zijn aangelegd. Daar staat ook het Kurhaus van Kleve, symbool van de derde bloeiperiode van de stad als kuuroord voor het 19e eeuwse chique uit Duitsland en Nederland en het bijbehorende 19e eeuwse park. Helaas moesten we onze wandeling daar staken omdat het ook een geliefde locatie voor huwelijksfoto's is.
Het 2e deel van de excursie bestond uit een wandeling naar de Klever Berg met daarop de Zwanenburcht. Hier werd ons de sage verteld waarom de stad Kleve ook wel Zwanenstad genoemd wordt. Maar ook het verhaal over Anna van Kleef de 4e vrouw van Hendrik VIII van Groot Britanië.
Onherroepelijk trad ook hier na de bloei het verval in. Een tweede bloeiperiode volgde in de 17e eeuw door toedoen van een bekende: Maurits van Nassau-Siegen (Mauritshuis, Den Haag) wiens opa de broer was van Willem van Oranje. Later, in de Franse tijd, werd het kasteel kazerne en raakte in verval. Uiteindelijk is de huidige bestemming gevonden: Paleis van Justitie.
We wandelden door het centrum waar vrijwel uitsluitend naoorlogse bouw te zien was. Langs de plek waar de vroegere synagoge was. Maar de verhalen zijn er nog steeds.
Kleve is zwaar gebombardeerd in oktober 1944. Er is een grote begraafplaats van soldaten, dwangarbeiders en bewoners van Kleve tussen Nütterden en Donsbrüggen even voor de stad Kleve. Hier zijn de graven van ca. 2800 mensen. Langs de Elsabrunnen (fontein) met uitleg van de betekenis hiervan namen we afscheid van onze gids.


Woensdag 14 november 2018:
Voor een publiek van maar liefst ca. 80 personen vertelde Theo Seijs met hulp van Tiemen van Kampen over zijn onderzoek naar het Jodendom in het land van Cuijk.
Het Land van Cuijk (van Maashees tot en met Grave) alsmede Noord Limburg Gennep en c.a. zijn door de eeuwen heen met de Hertogdommen van Gelderen en Kleef op velerlei gebied verbonden geweest. Deze streek werd tijdens de oorlogen door zijn overwinnaars verdeeld of weer samen gevoegd. Echter hun bewoners trokken zich van deze nieuwe grenzen weinig aan. De natuurlijke grenzen van Peel, Maas en Rijn waren hun bondgenoten en men kon hier redelijk veilig rondreizen zonder door de dan heersende overheid gecontroleerd te kunnen worden.
Zij spraken 'één taal' in een streek waar het Vlaams, Hollands, Gelders en Kleefs in een smeltkroes samen kwamen. Door de Pruisische invloed kreeg echter de verduitsing in het Nieder-Rheinische de overhand.
Joodse begraafplaats
Dit was voor o.a. Joodse families een reden om zich aan de andere kant van deze nieuwe Pruisische grens in het Land van Cuijk te vestigen. Echter 'elk voordeel heeft zijn nadeel' want door haar geïsoleerde ligging is deze gemeenschap nooit groot geworden. In elke gemeente was er in dat dorp slechts voor een enkele Joodse familie bestaansrecht en werd daar getolereerd om met andere geloofsgenoten samen te wonen en te leven.
Met name de bekende Boxmeerse families Lion, Louis de Wijze (de laatst begraven Jood op het Joods kerkhof in Vierlingsbeek), Cohen en de families van Meer en Andriesse uit Cuijk kwamen aan bod. Ook leerden we het ezelsbruggetje hoe we het geboortejaar in het Hebreeuws konden berekenen. Bij bv. het jaartal 5665 tel je 12 (maanden) x 30 (dagen) = 360. Omdat een week 7 dagen heeft plaatst men er als 2e cijfer een 7 tussen. Resultaat: 3760. Tenslotte 5665 - 3760 = 1905.
Natuurlijk kwam ook het beladen onderwerp van de deportatie van deze mensen aan bod in de 2e wereldoorlog. Waar werden ze heen gebracht of waar hebben ze ondergedoken gezeten?
Een prachtige avond gebracht door een bevlogen spreker die met veel enthousiasme ons deelgenoot heeft gemaakt van hun onderzoek.
Woensdag 21 november 2018:
Interessante lezing archeologische vondsten op en nabij de Laarakker Haps.
Op 21 november was Tom Hos van Econsultancy te gast in zaal 'De Posthoorn' in Haps om als projectleider te vertellen over de opgravingen gedaan op bedrijventerrein Laarakker A73 in Haps in de periode februari 2017 tot augustus 2018.
Deskundig en gedreven vertelde hij over de vondsten gedaan op:
Laarakker
De hoge rug van Laarakker is in het verleden een gunstige locatie geweest voor bewoning, met aanwezigheid van vruchtbaar rivierzand. Vooral haardkruiken, vuursteen, natuursteen en verbrand bot werden gelokaliseerd om de komende tijd aan een nader onderzoek onderworpen te worden.
Sporen zijn aangetroffen van oost/west gelegen huizen (6,5 x 3,5m) in het Neolithicum. Ook klokbekergraven werden opgespoord bij huizen. Aangenomen wordt dat na 500-600 v.Chr. de bewoning hier ophield. Wel is duidelijk geworden dat er een duidelijke relatie is tussen bewoning op het eerder opgegraven Kamps veld en Laarakker.
Onder het tracé van komomleiding Haps zijn vooral sporen uit het Romeinse verleden aangetroffen.
Erg interessant en Tom Hos beloofde terug te komen als de archeologische onderzoeksresultaten bekend zijn.

We zien uit naar:

Zaterdag 22 december 2018:
Kerst in de Petrus basiliek te Boxmeer.
Eerst een introductie in de Weyer door Cees Thijssen aan de hand van een PowerPoint presentatie.
Daarna brengen we een bezoek aan de tentoonstelling van kerststallen in de Petrus basiliek.

Locatie: De Weijer, De Raetsingel 1, Boxmeer
Aanvang: 14.00 uur.


Zaterdag 19 januari 2019:
Lezing: Mathieu Fransen over de kartering van Hertogdom Brabant.
Aan de orde komen kaarten die tussen 1536 en 1795 van het Hertogdom Brabantzijn gemaakt. Jarenlang heeft de spreker onderzoek gedaan naar deze kaarten, de productie daarvan, maar ook de landmeettechnieken. Het onderzoek heeft geresulteerd in een cartobibliografie van alle gedrukte kaarten van het Hertogdom Brabant, die in juni van dit jaar is uitgekomen.
De middag wordt gehouden i.s.m. de Ned. Gen. Ver.

Locatie: zaal 't Vertrek, Stationsstraat 12 te Boxmeer
Aanvang: 14.00 uur.


Donderdag 28 februari 2019:
Lezing: Paul van Peteghem over de 80-jarige oorlog en de gevolgen daarvan voor het Land van Cuijk en Cuijk.

Locatie: Zaal de Bond, Beversestraat 18, Cuijk
Aanvang: 20.00 uur.Vanuit het bestuur:

Nieuwjaarsgroet
Het is nog wel vroeg, maar deze Merlet is de laatste van dit jaar en we willen alle leden en abonnees toch al vast de beste wensen doen toekomen met onderstaande nieuwjaarsgroet van de lantaarn-opstekers, die een drankje en nieuwjaarswens aanbieden aan de inwoners. De tekening komt uit het ambtmans-archief van Grave.

Lantaarnopstekers


Jaarlijks Laatst gewijzigd: 17-dec-2018 Activiteiten (archief)