Actuele informatie & programma

InhoudsopgaveWe zien terug naar:

Woensdag 15 maart 2017:
Op 15 maart is de algemene ledenvergadering gehouden. Deze werd besloten met een lezing door ons lid Gerard Kusters over politiewerk in de naoorlogse jaren.
Oud politiecommandant Gerard Kusters is 22 jaar geleden gestopt met werken. Met de tijd die hij daardoor kreeg kon hij enkele oude boeken over politieoptredens tijdens de na-oorlogsjaren door lezen.
De verschillen tussen 17e en 18e eeuw en de na-oorlogsjaren zijn even groot als de jaren 50 en het heden. Maar het oplossingspercentage lag wel stukken hoger. De 'misdaden' liepen uiteen van diefstal van vee, konijnen voor de kerst, textielpunten maar ook wel moord.
Wat vooral indruk maakt is dat een veertje van een hoed bij de rechtmatige eigenaar terug werd bezorgd. En zo kregen we een aardig kijkje in de keuken van de toenmalige politie.


Klokkenmaker
Grad van den Berg

Maandag 10 april 2017:
Op maandag 10 april werd er een lezing verzorgd door Toon Michiels en Jan Fimerius over klokken en uurwerken. Ze begonnen hun lezing met een uiteenzetting hoe de 24 uurs tijd ontstond.
Heel veel fotomateriaal hebben ze in de loop van de tijd verzameld. Het betreft klokken welke gemaakt zijn door bekende klokkenmakers uit onze regio in vroeger tijden, zoals meerdere generaties van de fam. Van Cuijk, Tausch en Remmen, maar ook minder bekende klokkenmakers. Ook klokkenmakers uit de 20e eeuw kwamen opnieuw tot leven, zoals bv. Piet Jansen uit Boxmeer die in een schuurtje aan de burgemeester Verkuijlstraat in Boxmeer zijn werkplaats had, alsook Grad van den Berg en Jan Michiels, beiden uit Oploo.
Aan de hand van veel fotomateriaal vertelden de sprekers over de klokkenmakers zelf en hun nakomelingen, over de verschillende soorten klokken, hoe ze gemaakt werden en wat de bijzonderheden waren. Ook waren er enkele klokken op die avond aanwezig.


Vlag Koperslagersmuseum
Museum De Kantfabriek

Zaterdag 13 mei 2017:
13 mei brachten we een bezoek aan Horst. Dit was een gecombineerde excursie van het Koperslagersmuseum en Museum de Kantfabriek.
Als eerste was het Koperslagersmuseum aan de beurt.
Een indrukwekkende verzameling koperen voorwerpen herbergt dit museum. Mevr. Van de Beelen begon met een uitgebreide uitleg over het ontstaan van koper en aan de hand van voorbeelden liet ze het proces zien hoe het koper wordt geslagen.
Zo zag je dat van een schijf koper een koperen kom ontstond. Van buiten lijkt het heel klein maar de hoeveelheid van objecten is overweldigend. De objecten komen uit de 17e eeuw tot nu. Door middel van een 'speurtocht' werd je het museum rondgeleid. Met andere ogen kijken we voortaan tegen koper aan.
Daar na liepen we door een zonnig Horst naar het Kantmuseum waar koffie met vlaai werd geserveerd in de Kant-ine. Met de gids gingen we de 'Kantfabriek' in. Museum de Kantfabriek in Horst is de enige locatie in Nederland waar nog machinaal kant wordt geproduceerd.
Er werden enkele machines aangezet zodat je ook het lawaai hoorde waarin de mensen in die tijd moesten werken.
Het principe van kantklossen werd uitgelegd aan de hand van een simpel patroontje. Dankzij de herintroductie van het ambacht van technisch patroneur dit jaar, is Museum de Kant-fabriek in Horst nu ook de enige locatie in Europa waar nieuwe kantpatronen op kleine schaal kunnen worden vervaardigd. Museum de Kantfabriek in Horst laat tevens de geschiedenis van textiel-nijverheid en industrie in de regio Horst zien.
Beide musea zijn het zeer de moeite waard om een bezoek te brengen.We zien uit naar:

Leiden, 1649
Leiden, 1649

Zaterdag 10 juni 2017:
10 Juni: grote jaarlijkse excursie dit keer naar Leiden.
Het thema is: 'In het voetspoor van de jonge Rembrand'.
Na aankomst staat koffie en iets lekkers klaar. Om 10.30 uur volgt een rondleiding met gidsen door het centrum van Leiden. Aansluitend om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Vanwege de vele musea en andere bezienswaardigheden is er voor gekozen om het middaggebeuren aan de eigen invulling en kosten over te laten (velen hebben een museumjaarkaart) daardoor zijn de kosten lager gebleven (€ 45,- voor leden en € 50,- voor nietleden).
De terugreis naar Cuijk is gepland om 17.30 uur.
Daan Schijffelen organiseert dit jaar de excursie.


September 2017:
De kleine excursie is nog niet helemaal rond.
U ontvangt tijdig een uitnodiging daarvoor.


Woensdag 25 oktober 2017:
Lezing door Ton Spamer getiteld 'Levend heidendom in een Christelijk Europa'Vanuit het bestuur:

Jaarverslag 2016
Het bestuur heeft het afgelopen jaar vergaderd op 4 feb., 14 april, 1 september en 27 oktober.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 23 maart in zaal 't Posthuis in Beugen.
Bij deze vergadering werden de bestuursleden Henk Hermans en Daan Schijffelen herkozen. Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van onze oud-secretaris Cees de Wit en diens voorganger Tom Hamers.
Ook dit jaar hebben we twee kleine en een grote excursie gehouden.
De 1e excursie op 21 mei ging naar Oploo. De introductie werd gegeven in 'de oude Heerlijckheid' waarna we onder leiding van Martien Mahler een rondgang door Oploo maakten.
De 2e excursie bracht ons naar het Kruisherenklooster in St. Agatha waar een tentoonstelling van Don Bosco was en drie paters Salesianen een lezing verzorgden.
11 Juni gingen we over de landsgrens en brachten we een bezoek aan Schloss Dyck in Jüchen. We werden ontvangen met caffee und kuchen en kregen een rondleiding door het prachtige kasteel en de imposante tuin.
Na de lunch reisden we door naar Düsseldorff voor een rondleiding door de Altstad.
Gelukkig was er na de rondleiding nog gelegenheid om op eigen gelegenheid een terrasje te pakken of wat anders te bezichtigen en we moe maar voldaan terugkeerden naar Cuijk.
Ook de zeven lezingen werden in 2016 zeer goed bezocht, met een gemiddelde van 40 à 60 geïnteresseerde bezoekers.

In zaal 't Vertrek in Boxmeer werd op zaterdag 17 december alweer voor de 10e maal en tevens de laatste maal onder de vleugels van Historische Kring Land van Cuijk, de Brabantse Kerstgedichten wedstrijd gehouden. Mientje Wever presenteerde op onnavolgbare wijze dit sfeervol evenement.
De redactie van Merlet bestaande uit Harm Douma, Jan Veekens, Pierre Arts en Henk Hermans hebben het afgelopen jaar weer voor de nodige informatie gezorgd. De middenpagina werd wederom verzorgd door de secretaris.
Graag willen wij als bestuur bij deze gelegenheid de auteurs van de vele artikelen hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage.
Boxmeer, 15 maart 2017, Mia van Tol, secretaris.

Harm Douma heeft een kamer gekregen, nr. 122, bij Zorgcentrum Op 't Hoogveld te Sint Anthonis.
Op bezoek? Informeer even bij Annie 0485-381941.
Jaarlijks Laatst gewijzigd: 16-jun-2017 Activiteiten (archief)