Actuele informatie & programma

InhoudsopgaveWe zien terug naar:

Lezing in het Wapen van Wanroij
Lezing in het Wapen van Wanroij

Donderdag 19 september 2019
Op 19 september, in de week dat 75 jaar geleden Market Garden plaatsvond, was er de lezing van Hans Theunissen.
Toehoorders waren er voldoende in 'het Wapen van Wanroij'. Meer dan 200 personen hebben geboeid geluisterd naar zijn versie over deze grote slag.
Hij schetste een zeer objectief beeld over de slag bij Arnhem. Het politieke steekspel wat over de ruggen van de bevolking en leger werd gespeeld. De blunders die vooral door onervaren krijgsmacht leiders werden gemaakt. De 'hoogmoed' die behoorlijk parten heeft gespeeld. Met als dieptepunt toch wel de slag om de Siegfriedlinie, die 20.000 militairen het leven heeft gekost. Dit schetst een ander beeld dan de beroemde film 'a bridge to far' die we allemaal wel kennen.

Er werd ons een zeer interessante avond bezorgd door een begenadigd spreker.In het museum van postzegel tot tank
In het museum van postzegel tot tank

Zaterdag 12 oktober 2019
Op 12 oktober, een van de laatste nazomerse dagen, stond er de excursie naar Groeningen gepland.

Als eerste gingen we naar museum 'van postzegel tot tank' bij Tonnie Ebben. Dit kleine oorlogsmuseum van de heer Ebben is ontstaan uit een 'uit de hand gelopen hobby'. Veel mensen uit de verre omgeving bieden dan ook graag hun oorlogsspulletjes aan.

Aan de buitenkant is niet af te zien hoe groot het museum is. In de kelder onder de schuur keken we onze ogen uit. Het museum is vooral streekgericht. Het overtrof al onze verwachtingen.
Volgend jaar staat er een grote verbouwing gepland zodat er maar liefst 500 vierkante meter bij komt.
De mensen die zich wel opgegeven hebben maar niet zijn gekomen hebben wat gemist. Jammer, ook voor de mensen die afgezegd moesten worden omdat we aan het maximum aantal zaten. Oorlogsspullen zijn nog steeds zeer welkom, dus als u nog wat op de zolder heeft liggen is dit de tijd om te zorgen dat het op een goede plek terecht komt.

Daarna zijn we in de stralende zon naar de St. Anthonius Nicolaas kapel gewandeld. Daar werden we opgewacht door de koster van de kapel en twee dames van de Oude Schoenendoos. Er werd uitleg gegeven over de verbouwingen die de kapel heeft doorstaan. Jammer dat de koster moeilijk verstaanbaar was, maar gelukkig was er Jan Tonies die wat meer uitleg kon geven over de periodes die in de kapel te zien zijn en de gebrandschilderde ramen.
En zo kwam er aan een mooie dag een einde.
We zien uit naar:

Woensdag 27 november 2019:
Erik Jan Broers verzorgt deze avond een lezing met als onderwerp 'Moord en doodslag'. Hoe verliep zo'n strafproces, welke rol vervulde de beul en hoe liep het met de veroordeelden af.
Deze lezing wordt gehouden i.s.m. de FAD em museum Ceuclum in Cuijk.

Locate: Zaal de Bond, Beversestraat 18 in Cuijk.
Aanvang: 19.30 uur.Maria van Gelre
Maria van Gelre

Donderdag 12 december 2019:
Lezing over Maria van Gelre. Op 12 mei 1405 werd Maria uitgehuwelijkt aan Reinald IV, hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen. In de jaren daarna reisde ze met een uitgebreid gezelschap tussen de verschillende kastelen in het gebied van Reinald IV, waarbij het kasteel van Grave haar voorkeur genoot.
Omstreeks 1415 liet ze het omvangrijke gebedenboek met veel schitterende miniaturen maken.
Deze lezing houden we samen met Biblio+.

Locatie: Zaal 't Lagerhuis, Beerseweg 9 in Mill.
Aanvang: 20:00 uur.Briefkaart

Donderdag 23 januari 2020:
Lezing: Posthistorie als onderdeel van de filatelie. Deze lezing wordt verzorgd door Herman Geurts. Hij gaat niet alleen in op de historie van de regionale postverzorging, maar laat ook aan de hand van zijn verzameling poststukken zien dat achter een poststuk een heel historisch verhaal kan schuil gaan.

Locatie: Zaal de Bond, Beversestraat 18, Cuijk
Aanvang: 20.00 uur.Ons verdere programma:
- za 8 feb. 2020: Lezing: Moord en doodslag op de Mokerhei verzorgd i.s.m. de Ned. Genealogische Vereniging in zaal 't Vertrek, Stationsweg 12 in Boxmeer.

- wo 18 mrt. 2020: Algemene ledenvergadering in 't Posthuis, Kerkplein 1 in Beugen, met na de pauze een lezing over onderwaterarcheologie.

- April 2020: Kleine excursie naar Bronlaak.

- wo 6 mei 2020: Lezing: Mottekastelen i.s.m. Heemkundevereniging Mylesheem in kasteel Tongelaar te Mill.

- za 13 jun. 2020: Grote excursie Schloss Anholt en Doesburg.

- September 2020: (nog onder voorbehoud) naar Edah museum Helmond.
Vanuit het bestuur:

Cees Goossens en Harm Douma
Cees Goossens (bij het raam) die Harm Douma archiefstukken voorleest.

In memoriam Cees Goossens
Toch nog onverwacht is op 22 oktober 2019 Kees Goossens in het ziekenhuis in Nijmegen op 90-jarige leeftijd overleden. Kees was zeer betrokken bij de geschiedenis van het Land van Cuijk en in het bijzonder met die van Grave. Hij kwam in 1994 in het bestuur van onze Kring, eerst als afgevaardigde van Graeft Voort en vanaf 1998 als gekozen bestuurslid tot 2005. Wij herinneren ons Kees als een zeer betrokken bestuurslid en ook als schrijver van heel veel artikelen in ons tijdschrift Merlet. De pen die hij bij zijn afscheid als bestuurslid voor dat doel kreeg, heeft uitstekend zijn werk gedaan. Bij ons 25-jarig jubileum organiseerde hij een grote historische tentoonstelling in het Gemeentehuis van Sint Anthonis.
Maar vooral ook kennen we Kees als vrijwilliger van het Archief in Grave. Tot de sluiting daarvan eind 2016, kwam hij daar vele jaren lang elke week. Hij las Harm Douma, die de archiefstukken zelf niet meer kon lezen, daaruit voor. Vervolgens werd de inhoud door hen uitvoerig besproken, waaruit menig artikel is ontstaan dat Kees dan verder uitwerkte.
In deze Merlet is nog een van de laatste artikelen van Kees opgenomen, dat betrekking heeft op zijn andere grote verdienste voor Grave namelijk het beheren en veiligstellen van het archief van het Gasthuis nu ondergebracht bij Stichting Erfgoed Maaszicht Grave.
We verliezen in Kees een ijverig archiefonderzoeker met een grote kennis van de historie van Grave, maar ook een man die altijd klaar stond om een ander de helpende hand te bieden, tot op het laatst, ook toen zijn gezondheid minder werd.
Jaarlijks Laatst gewijzigd: 14-dec-2019 Activiteiten (archief)